Giới thiệu

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN BÌNH DƯƠNG

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương (sau đây gọi chung là Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh) là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Vụ chuyên ngành và các Viện đầu ngành thuộc Bộ Y tế.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương có 2 chức năng nhiệm vụ như sau:

  • Chức năng Y học dự phòng: Kiểm soát và dự phòng tất cả các bệnh thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.
  • Chức năng khám bệnh, chữa bệnh: Tổ chức thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình tương đương Bệnh viện chuyên khoa, có phòng khám đa khoa.