Ngày 13-15/12/2018, "Cập nhật phác đồ điều trị VGSV B và các biện pháp phòng lây truyền từ mẹ sang con"