Sơ Đồ Tổ Chức 


I.
KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN – NAM HỌC:

 Trưởng khoa: Giám đốc kiêm trưởng khoa.

 1. BS.CKII. Dương Thanh Hiền: Phụ trách chung.
 2. BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Tú: Phụ trách công tác khám và điều trị vô sinh.
 3. BS. Trương Ngọc Tiến: Phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới và người cao tuổi.
 4. CN. Nguyễn Thanh Hà: Phụ trách chính lọc rửa tinh trùng.
 5. CĐHS. Nguyễn Thị Hồng: Phụ trách công tác chụp phim TC-VT có cản quang (HSG). Phụ trách tư vấn hiếm muộn vô sinh.
 6. CĐHS. Hạ Thị Thu: Phụ trách lọc rửa tinh trùng khi có yêu cầu. Phụ trách tư vấn HMVS.
 7. CĐ Dược Đỗ Thị Tuyết Ngân: Hỗ trợ lọc rửa tinh trùng khi có yêu cầu.
 8. KTV. Bùi Thị Yến Linh: Phụ trách chính lọc rửa tinh trùng. Hành chánh khoa. Dự trù thuốc, vật tư phòng khám nội da liễu, nam khoa.Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
 9. YS. Trần Thế Mỹ: Phụ trách công tác chụp phim TCVT có cản quang (HSG).
II. KHOA DƯỢC – CẬN LÂM SÀNG:
Trưởng khoa: DS CKI. Phan Ngọc Chân Như, phụ trách chung.
 1. DS CKI. Phan Ngọc Chân Như: Phụ trách công tác Dược và Quản lý nhà thuốc. Dự trù, cấp phát thuốc độc nghiện, thuốc thuộc chương trình MTYT và đảm bảo cung ứng thuốc, vắc xin phục vụ bệnh nội trú và ngoại trú. Dự trù đấu thầu thuốc, vắc xin, hóa chất, vật tư tiêu hao…và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 2. CN. Nguyễn Thanh Hà: Phó trưởng khoa, phụ trách chung phòng xét nghiệm, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị máy móc. Phụ trách khoa Hỗ trợ sinh sản. Chịu trách nhiệm về các xét nghiệm: SLSS-SLTS, Pap’s, HPV. Phụ trách Công nghệ thông tin. Công tác nghiên cứu khoa học. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Tham gia tổ chức sự kiện và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 1. CN Nguyễn Thị Huyền Trinh: Công tác xét nghiệm và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 2. CĐ Dược. Nguyễn Thị Hoàng Trang: Phụ trách kế toán Dược chương trình MTYT.Công tác cung tiêu. Và công tác khác khi có sự phân công của Ban giám đốc.
 3. CĐ Dược. Đỗ Thị Tuyết Ngân:  Hành chánh khoa Dược, báo cáo tổng hợp nhà thuốc. Báo cáo thuốc ngoại trú. Hỗ trợ công tác IUI và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 4. CĐ Dược. Đoàn Thị Kim Quyên:  Nhập đơn thuốc BHYT ngoại trú. Hỗ trợ công tác quầy thuốc. Báo cáo, thanh quyết toán BHYT. Lập biên bản kiểm nhập thuốc và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 5. CĐ Dược. Trương Tường Vy: Công tác thủ kho, hỗ trợ công tác nhà thuốc. và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 6. CĐ Dược. Đỗ Thuỳ Trang: Công tác nhà thuốc và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 7. KTV. Bùi Thị Yến Linh: Công tác khoa Hỗ trợ sinh sản. Công tác xét nghiệm và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 8.  KTV. Nguyễn Văn Tiến: Công tác xét nghiệm và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 9.  KTV. Nguyễn Thị Thuỳ Dương: Công tác xét nghiệm và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 10.  KTV. Trần Thị Hà: Công tác xét nghiệm và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
 11. YS. Trần Thế Mỹ: Phòng chụp X- Quang, nhũ ảnh, đo mật độ xương. Phụ trách công tác An toàn bức xạ, hỗ trợ công tác phòng khám trẻ, công tác xét nghiệm và công tác khác khi có sự phân công của BGĐ.
* 2 phòng và 4 khoa lâm sàng được phân công cụ thể thành các tổ như sau:
1. Tổ Tổ chức sự kiện:
 1. CN. Đoàn Kim Hồng: Tổ trưởng
 2. CN. Phạm Thị Hoa
 3. CN. Nguyễn Văn Tính
 4. CN. Đặng Ngọc Thúy
 5. CN. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
 6. CĐ Dược. Nguyễn Thị Hoàng Trang
 7. CĐHS. Lê Thị Bích Nga
 8.  BV. Ngô Minh Tuấn
 9.  BV. Đỗ Tấn Hiếu
 10.  BV. Vương Văn Lan
 11.  HL. Nguyễn Thị Cà Na
 • Tiếp đón nhận bệnh:
 1. NHS. Lê Thị Mỹ Hạnh: Tổ trưởng
 2. CĐHS Nguyễn Thị Thanh Thủy
 3. NHS. Phạm Thị Hằng
 • Tổ Khám thai
 • Khám thai:
 1. BS. Nguyễn Thị Anh - Tổ Trưởng
 2. CN. Trần Thị Kim Thu
 3. CN. Nguyễn Thị Ngọc Vẹn
 4. CĐHS. Hạ Thị Thu
 5. CĐHS. Đặng Thị Huyền Trang
 6. CĐHS. Trần Nguyễn Phượng
   * Đơn vị kiểm soát đái tháo đường thai kỳ:
 1. BSCKII. Võ Nguyên Diễm Thy: Phụ trách chung
 2. BS Nguyễn Thị Anh: Tổ trưởng
 3. CN. Trần Thị Kim Thu
 4. CĐHS. Hạ Thị Thu
 5. CĐHS. Đặng Thị Huyền Trang
 6. CĐHS. Trần Nguyễn Phượng
 7. CĐHS Nguyễn Thị Thu Hà
 8. CĐHS Bùi Thị Mỹ Lệ
2. Tổ Phòng mổ – Phòng sanh:
 1. BSCKII. Dương Thanh Hiền: Phụ trách chung
 2. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tú: Tổ trưởng
 3. BS CKI. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 4. BS. Trần Thị Ngọc Sinh
 5. BS. Nguyễn Thị Anh
 6. CĐHS. Huỳnh Thị Uyên
 7. CĐHS. Nguyễn Thị Việt Hằng
 8.  CĐHS. Trần Thị Tuyết Mai
 9.  CĐHS. Nguyễn Thị Hồng
 10.  CĐHS. Trần Thị Liên
 11.  CĐHS. Nguyễn Thị Nhân Duyên
 12.  CĐHS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 13.  CĐĐD. Nguyễn Thị Hiếu 
 14.  CĐĐD. Vũ Thị Thu Hà
 15. NHS. Phạm Thị Hằng
 16.  NHS. Lê Thị Mỹ Hạnh
 17.  HL. Nguyễn Thị Cà Na
 18.  HL. Nguyễn Thành Lâm
 19.  HL. Nguyễn Thị Chung
3. Tổ Khám Phụ khoa – KHHGĐ:
 1. BS. Trần Thị Ngọc Sinh: Tổ trưởng
 2. BS. Nguyễn Thị Anh
 3. CĐHS.Nguyễn Thị Giang
 4. CĐHS Nguyễn Thị Nga
 5. CĐHS.Nguyễn Thị Việt Hằng
 4. Tổ Khám Trẻ em – Tiêm chủng:
 1. BSCKII. Võ Nguyên Diễm Thy: Tổ trưởng
 2. BSCKI. Nguyễn Thị Thu
 3. BS. Nguyễn Ngọc Hưng
 4. CĐĐD. Nguyễn Thị Phương Thảo
 5. CĐHS. Lê Thị Bích Nga
 6. CĐHS.Bùi Thị Mỹ Lệ
 7. CĐHS Trần Thị Ngọc Qúi
 8. YS. Nguyễn Hoàng Sơn
 9. YS Phan Trần Thuỳ Dương
5. Tổ Khám Nội:
 1. BS. Trương Ngọc Tiến - Tổ trưởng
 2. CĐĐD. Vũ Thị Thu Hà
 3. ĐDTH. Nguyễn Thị Ngọc Giàu
6. Tổ Khám Ngoại:
 1. BS. Trần Nhật Trí : Tổ trưởng
 2. CĐHS. Trần Nguyễn Phượng
 3. YS. Nguyễn Hoàng Sơn
7. Tổ Siêu âm – Chân đoán hình ảnh:
 1. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tú - Tổ trưởng
 2. BSCKII. Võ  Nguyên Diễm Thy
 3. BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 4. BS. Trương Ngọc Tiến
 5. BS. Lê Diễm Phúc
 6.  BS. Nguyễn Ngọc Hưng
 7. CN. Trần Thị Kim Thu
 8. CN. Đỗ Thị Ngọc Ân
 9.  CĐHS. Nguyễn Thị Kim Thu
 10.  CĐHS. Phạm Ngọc Yến
8. Tổ Xét nghiệm
 1. CN. Nguyễn Thanh Hà: Tổ trưởng
 2. CN. Nguyễn Thị Huyền Trinh
 3. KTV. Bùi Thị Yến Linh
 4. KTV. Nguyễn Văn Tiến
 5. KTV. Trần Thị Hà
 6. KTV. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 7. YS. Trần Thế Mỹ
9. Tổ X-Quang – Chụp nhũ ảnh – Đo loãng xương
 1. BS. Trương Ngọc Tiến - Tổ trưởng
 2. YS. Trần Thế Mỹ
 3. KTV. Nguyễn Văn Tiến
 4. ĐD Nguyễn Thị Ngọc Giàu
 5. YS. Nguyễn Hoàng Sơn
10. Tổ khám Nam khoa– Hỗ trợ sinh sản
 1. BSCKII. Dương Thanh Hiền: Phụ trách chung
 2. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tú: Tổ trưởng
 3. BS. Trương Ngọc Tiến
 4. CN. Nguyễn Thanh Hà
 5. CN. Đỗ Thị Ngọc Ân
 6. CĐHS. Hạ Thị Thu
 7. CĐHS. Nguyễn Thị Hồng
 8. CĐ Dược Đỗ Thị Tuyết Ngân
 9. KTV. Bùi Thị Yến Linh
 10. YS. Trần Thế Mỹ
11. Tổ Nhà thuốc – Kho
 1. DS CKI. Phan Ngọc Chân Như - Tổ trưởng
 2. CĐ Dược. Đỗ Thị Tuyết Ngân
 3. CĐ Dược. Đoàn Thị Kim Quyên
 4. CĐDược. Trương Tường Vy
 5. CĐ Dược. Đỗ Thuỳ Trang
12. Tổ Thu phí – Thanh toán viện phí
 1. CN. Đoàn Kim Hồng - Tổ trưởng
 2. CN. Trần Thị Ngọc Dung - Thu phí
 3. CN. Nguyễn Hoàng Kim Yến - Thu phí
 4. KT. Nguyễn Thị Luyến - Thu phí
13. Tổ Nghiên cứu khoa học
 1. BSCKII. Dương Thanh Hiền: Tổ trưởng  Phụ trách chung
 2. BSCKII. Võ  Nguyên Diễm Thy
 3. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tú
 4. CN. Trần Thị Kim Thu
 5. CN. Nguyễn Thanh Hà
 6. CN. Nguyễn Văn Tính
 7. DS. Đỗ Thị Tuyết Ngân
14. Tổ Hộ lý:
 1. HL. Nguyễn Thị Cà Na - Tổ trưởng
 2. HL. Phạm Thị Ngọc Mai
 3. HL. Nguyễn Thị Chung 
 4. HL. Nguyễn Thành Lâm
15. Tổ Bảo vệ –  Bảo trì sửa chữa:
 1. BV. Ngô Minh Tuấn - Tổ trưởng
 2. BV. Đỗ Tấn Hiếu
 3. BV. Vương Văn Lan
16. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn – Tiếp liệu thanh trùng:
 1. CNHS. Đỗ Thị Ngọc Ân - Tổ trưởng
 2. CĐHS. Trần Thị Liên - Tổ phó
 3. CĐS. Nguyễn Thị Nhân Duyên
 4. CĐHS. Nguyễn Thị Giang
 5. CĐHS. Huỳnh Thị Uyên
 6. CĐHS. Nguyễn Thị Việt Hằng
 7. CĐHS. Nguyễn Thị Thu Hà
 8. CĐĐD. Vũ Thị Thu Hà
 9. ĐD Nguyễn Thị Ngọc Giàu
 10. YS. Phan Trần Thuỳ Dương
 11. YS. Nguyễn Hoàng Sơn
 12. HL. Nguyễn Thị Cà Na.
Tổ tiếp liệu thanh trùng có nhiệm vụ chuẩn bị các phương tiện vật tư phục vụ công tác thanh trùng: Dụng cụ inox, đồ vải, bông, băng, gòn, gạc… cho các khoa lâm sàng, phòng kỹ thuật, phòng mổ.
Phòng thanh trùng: Các máy hấp sấy, nấu nước chín sẽ do: CĐHS Duyên, CĐHS Hằng, ĐD Giàu, YS. Sơn, YS Mỹ, CĐĐD. Hiếu, CĐĐD Hà và HL Na quản lý.
* Ngoài ra còn các Tổ/ đội khác kiêm nhiệm:
A. Tổ tư vấn sức khỏe:  
 1. BSCKII. Dương Thanh Hiền: Phụ trách chung, tư vấn về BVSKBM-KHHGĐ, phòng LTMC, VTN – TN.
 2. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tú: Phụ trách tư vấn về BVSKBM-KHHGĐ, Nam khoa – Hỗ trợ sinh sản.
 3. BS. Trương Ngọc Tiến: Phụ trách tư vấn phòng LTMC, HIV/AIDS, VTN –TN, Nam khoa.
 4. CN. Trần Thị Kim Thu: Phụ trách tư vấn phòng LTMC, HIV/AIDS, VTN –TN.
 5. CĐHS.Nguyễn Thị Thu Hà: Phụ trách tư vấn về Dinh dưỡng thai kỳ, phòng LTMC, HIV/AIDS
B. Đội giám sát chỉ đạo tuyến:
 1. BSCKII. Dương Thanh Hiền: Phụ trách chung.
 2. BSCKII. Võ Nguyên Diễm Thy: giám sát Dự án CTTTDDTE- CT sữa học đường.
 3. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tú: Đội trưởng.
 4. BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 5. BS. Phạm Thị Như Không
 6. CN. Trần Thị Kim Thu
 7. CN. Đỗ Thị Ngọc Ân
 8. CN. Nguyễn Thị Ngọc Vẹn
 9. CĐHS. Lê Thị Bích Nga
C. Tổ mua sắm vật dụng – Theo dõi sữa chữa:
 1. CN. Đoàn Kim Hồng: Tổ trưởng
 2. CN. Đặng Ngọc Thúy
 3. DS. Nguyễn Thị Hoàng Trang
 4. BV. Ngô Minh Tuấn