Lịch Sử Hình Thành

Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, Ngành Y tế tỉnh Thủ Dầu Một thời ấy bắt đầu tiếp quản cơ sở vật chất và nhân sự Ty Y tế chế độ VNCH và từng bước chấn chỉnh xây dựng ngày Y tế tỉnh Thủ Dầu Một  theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.
Cuối năm 1975, tỉnh Thủ Dầu Một lấy tên là tỉnh Sông Bé. Ngành y tế cũng đổi tên thành ngành y tế tỉnh Sông Bé. Cũng từ thời gian này, ngành y tế lần lượt thành lập các Trạm chuyên khoa ở tuyến tỉnh. Trạm Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em và Sinh đẻ có kế hoạch (BVBMTE-SĐCKH) thành lập năm 1976 với biên chế 35 người.
Năm 1978, Chương trình Chăm sóc Sức khỏe ban đầu mà trong đó đó tới 2/3 hoạt động là nhằm vào bà mẹ và trẻ em. Vì vậy, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 171/BYT-TT ngày 06/6/1991 trong đó quy định Trạm bảo vệ bà mẹ trẻ em và sinh đẻ có kế hoạch đổi tên thành Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình (SKBMTE/KHHGĐ).  
Tháng 3 năm 1992, UBND tỉnh ra Quyết định đổi tên Trạm bảo vệ bà mẹ trẻ em và sinh đẻ có kế hoạch thành Trung tâm bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ tỉnh Sông Bé. Ngày 01/01/1997, tỉnh Sông bé chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước,  Trung tâm bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ tỉnh Bình Dương được thành lập bởi sự kiện lịch sử này.
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác chăm sóc SK BMTE/KHHGĐ theo quan niệm rộng vẫn còn nhiều tồn tại và đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết đối với ngành y tế. Vận dụng khái niệm “Sức khỏe sinh sản”  của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển tại Cai rô, Ai cập năm 1994, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ đổi tên Trung tâm bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ thành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản nhằm nâng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và KHHGĐ lên một tầm cao mới và chức năng nhiệm vụ được mở rộng hơn, đối tượng được chăm sóc sức khoẻ sinh sản đa dạng hơn, không phân biệt nam, nữ, người già.
Năm 2006, căn cứ Thông tư liên tịch số 11 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 12/4/2005, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và KHHGĐ tỉnh Bình Dương chính thức đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đến nay.