Ngày 18/10/2019 Hội thảo chuyên đề "Tầm soát ung thư cổ tử cung: lựa chọn nhỏ, thay đổi lớn"