Ngày 5/12/2019 Hội thi rung chuông vàng cộng tác viên giỏi năm 2019