Lịch tiêm VAT/Thai phụ

Lịch tiêm VAT/Thai phụ (Nguồn: Phác đồ điều trị sản phụ khoa 2015 – Bv Từ Dũ) 1. VAT 1: càng sớm càng tốt. 2. VAT 2: cách VAT 1 tối thiểu 1 tháng (≥30 ngày) và trước sinh 1 tháng. 3. VAT 3: ở thai kỳ sau, cách VAT 2 tối thiểu 6 tháng (≥ 180 ngày). 4. VAT 4: ở thai kỳ sau, cách VAT 3 tối thiểu 1 năm. 5. VAT 5: ở thai kỳ sau, cách VAT 4 tối thiểu 1 năm. 6. Tiêm phòng VAT 2 mũi cho những thai phụ chưa tiêm ngừa lần nào hoặc từ bé có tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván. 7. Với những phụ nữ đã tiêm đủ 5 mũi VAT, nếu mũi tiêm cuối cùng > 10 năm, thì cần nhắc lại 1 mũi.

Lịch tiêm VAT/Thai phụ
 
(Nguồn: Phác đồ điều trị sản phụ khoa 2015 – Bv Từ Dũ)
 
  1. VAT 1: càng sớm càng tốt.
  2. VAT 2: cách VAT 1 tối thiểu 1 tháng (≥30 ngày) và trước sinh 1 tháng.
  3. VAT 3: ở thai kỳ sau, cách VAT 2 tối thiểu 6 tháng (≥ 180 ngày).
  4. VAT 4: ở thai kỳ sau, cách VAT 3 tối thiểu 1 năm.
  5. VAT 5: ở thai kỳ sau, cách VAT 4 tối thiểu 1 năm.
  6. Tiêm phòng VAT 2 mũi cho những thai phụ chưa tiêm ngừa lần nào hoặc từ bé có tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván.
  7. Với những phụ nữ đã tiêm đủ 5 mũi VAT, nếu mũi tiêm cuối cùng > 10 năm, thì cần nhắc lại 1 mũi.
 

các bài viết khác