Ngày 06-08/06/2019, “CẬP NHẬT KIẾN THỨC SÀNG LỌC, DỰ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG NĂM 2019”