Ngày 28/11/2018 Tập huấn "SLTS-SLSS". Bs Nguyễn Khắc Hân Hoan