Kích thích buồng trứng trong IUI

ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG

KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG IUI
 
 1. ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG
 • Bệnh nhân có chỉ định IUI.
 • Bệnh nhân hoàn thành thăm dò bilan hiếm muộn
 • Có ít nhất 01 ống dẫn trứng thông trên phim HSG hoặc sau mổ nội soi
 • Định lượng nội tiết cơ bản nằm trong giới hạn bình thường
 • Chưa phát hiện bất thường trong lòng tử cung và 2 buồng trứng
 • Tinh trùng có thể thực hiện được IUI
 • Nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hợp pháp
 2.  THEO DÕI NANG NOÃN VỚI CLOMIPHENE CITRATE
-  Siêu âm đánh giá nang noãn vào khoảng N10 vòng kinh.
 • Nếu xuất hiện nang trội (đk > 12mm): tiếp tục theo dõi đến khi nang trưởng thành
 • Nếu không xuất hiện nang trội: Siêu âm lại vào ngày N13-N14 vòng kinh.
 • Không đáp ứng nếu không có nang trội vào ngày 16-17 vòng kinh.
 • Xuất hiện nang > 25mm vào N10 vòng kinh: quan hệ tự nhiên: tiên lượng nang trống à Theo dõi diễn biến nang trong chu kỳ tiếp theo
-  Đỉnh LH xuất hiện sau 5-12 ngày sau viên CC cuối cùng
 • Không chủ động trưởng thành nang noãn: Quan hệ cách ngày trong 1 tuần sau viên CC cuối cùng
 • Chủ động trưởng thanh nang noãn khi có nang trội có đk 18-20 mm: bằng cách HCG 5000 IU (Pregnyl). HCG không được khuyến cáo sử dụng cho những trường hợp có xuất hiện đỉnh LH nội sinh.

các bài viết khác