Kích thước bát ăn ảnh hưởng đến tính cách trẻ

Khi dùng bát to hơn để đựng thức ăn, thì thông thường cỡ phần ăn và lượng thức ăn mà trẻ ăn thực sự cũng nhiều hơn - nhưng liệu điều này có bị ảnh hưởng bởi đặc điểm tính cách của trẻ không?

Nghiên cứu của tổ chức Cornell Food and Brand Lab chỉ ra rằng khi điều chỉnh phần ăn, trẻ hướng nội và hướng ngoại phản ứng khác nhau với những “gợi ý” bên ngoài, như kích thước bát đựng.
 
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu hành vi ăn sáng của một số trẻ từ 6 - 10 tuổi. Đầu tiên, trẻ được người lớn phục vụ bữa sáng: sau khi được phát một bát to để đựng thức ăn, trẻ sẽ cho biết muốn lấy bao nhiêu sữa và ngũ cốc cho bữa sáng, và người lớn sẽ lấy cho trẻ theo yêu cầu. Tiếp đó, vào một ngày khác, trẻ sẽ tự phục vụ: trẻ được phát bát to hoặc
nhỏ để đựng thức ăn nhưng được tự lấy lượng đồ ăn bao nhiêu tùy ý.
 
Để xác định kiểu tính cách của trẻ, bốn giáo viên và tư vấn viên đánh giá mức độ hướng nội và hướng ngoại của từng trẻ theo thang điểm từ 1 đến 9. Các nhà nghiên cứu sử dụng điểm số trung bình để phân loại từng trẻ là hướng nội hay hướng ngoại. Để đánh giá lượng thức ăn mà trr yêu cầu hoặc tự lấy, các nhà nghiên cứu bí mật cân suất ăn của từng trẻ bằng cân giấu kín trong bàn. Sau đó cỡ suất ăn được so sánh giữa trẻ hướng nội và hướng ngoại.
 
Khi tự lấy đồ ăn, trẻ hướng ngoại dễ bị tác động bởi kích thước bát đựng thức ăn hơn; chúng chất thêm 33,1% bữa sáng vào bát to, so với những trẻ hướng nội chỉ tự lấy thêm
5,6% khi dùng bát to. Điều này cho thấy trẻ hướng ngoại dễ bị ảnh hưởng bởi “gợi ý” bên ngoài như kích thước bát hơn là trẻ hướng nội. Tuy nhiên, lợi ích này với trẻ hướng nội chỉ có khi trẻ tự lấy đồ ăn; còn khi được người lớn lấy hộ, tất cả các trẻ đều đòi nhiều ngũ cốc hơn để đầy bát to so với bát nhỏ.
 
Trẻ hướng ngoại tỏ ra bị ảnh hưởng nhiều bởi những “gợi ý” bên ngoài khi tự phục vụ, chất đầy thức ăn tới tận miệng bát khi được tự quyết định phần ăn. Do đó đối với trẻ hướng ngoại có lẽ tốt hơn là người lớn nên lấy hộ thức ăn cho trẻ. Còn trẻ hướng nội ít khi bị kích thước bát “cám dỗ”, nên cha mẹ có thể để trẻ tự lấy thức ăn.

các bài viết khác