Phòng thủ thuật

Phòng thủ thuật

  • Khâu eo tử cung trong dự phòng sanh non
  • Bóc nang lạc nội mạc ở vết may tầng sinh môn
  • May thẩm mỹ tầng sinh môn
  • Xoắn polyp cổ tử cung
  • Bóc nang tuyến Bartholine
  • Rạch áp xe vú
  • Bóc xơ nang tuyến vú

các bài viết khác