Tư vấn và thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình

Tư vấn và thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình

a.Cấy que tránh thai
b.Tiêm tránh thai
c.Uống thuốc tránh thai
d.Đặt và tháo dụng cụ tử cung
e.Triệt sản Nam và Nữ

các bài viết khác