Ngày 5-7/9/2019 Tập huấn "Hồi sức cấp cứu sản khoa"