Ngày 27/12/2018, "Hội nghị giao ban tuyến và công tác phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018"