Phòng Siêu Âm

Phòng Siêu Âm

  • Siêu âm phụ khoa
  • Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn
  • Siêu âm bụng tổng quát
  • Siêu âm thai 2D
  • Siêu âm vú
  • Siêu âm đàn hồi mô tuyến vú
  • Siêu âm đo độ mờ da gáy (thai từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày)
  • Siêu âm tiền sản (thai từ 18 tuần đến 21 tuần)
  • Siêu âm 3D – 4D (thai từ 22 tuần đến 28 tuần)
  • Siêu âm Doppler màu

các bài viết khác