Vacxin trung tâm

LỊCH TIÊM CHỦNG 
Cập nhật ngày 02/02/2023
Thời gian tiêm chủng:
 • Sáng: 7h00-11h00
 • Chiều: 13h00-16h00
Chương trình tiêm chủng mở rộng (Miễn phí):
 • Uốn ván cho thai phụ (VAT): Thứ 2 và thứ 5
 • Lao: sáng thứ 3, sáng thứ 6
 • Sởi: sáng thứ 3
 • Combefive + OPV (5/1 miễn phí): sáng thứ 4, sáng thứ 6.
Chương trình tiêm chủng dịch vụ:
 • Từ thứ 2 đến thứ 6
 • Thứ 7 làm việc buổi sáng.
Thuốc tiêm chủng mở rộng:
TÊN VACCINE T2 T3 T4 T5 T6
VAT cả ngày     cả ngày  
SỞI 9 - <12 tháng   Sáng      
Lao <12 tháng , BCG (lao sơ sinh)   Sáng     Sáng
5/1 Quinvaxem     Sáng   Sáng
Bại liệt (OPV)     Sáng   Sáng

Thuốc tiêm chủng dịch vụ (trả phí) hiện có:
 • Immuno Hbs (Tiêm cho trẻ có mẹ bị viêm gan B)
 • Viêm não Nhật Bản(Imojev)
 • Các thuốc trong CT tiêm chủng mở rộng (miễn phí)