Ngày 16/03/2019 Tập huấn siêu âm đo độ mờ da gáy và hình thái hoc