Vacxin trung tâm

TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG (Miễn phí - chỉ tiêm chủng vào buổi sáng)
 
  T2 T3 T4 T5 T6
VAT X
cả ngày
    X
cả ngày
 
SỞI   X     X
LAO   X     X
Viêm gan B   X     X
5/1 (Quinvaxem + bại liệt)     X   X
 
TIÊM DỊCH VỤ (Tất cả ngày trong tuần)
 
  T2 T3 T4 T5 T6
T7
buổi sáng
6/1 (INFANRIX Hexa) X X X X X X
TIÊU CHẢY (ROTATEQ, ROTARIX) X X X X X X
VIÊM NẢO MÔ CẦU B+C X X X X X X
TWINRIX (VIÊM GAN SIÊU VI A+B) X X X X X X
ENGERIX (VIÊM GAN SIÊU VI B) X X X X X X
VIÊM NÃO NHẬT BẢN (JEVAX) X X X X X X
3/1 (SỞI - QUAI BỊ - RUBELLA): MMR II X X X X X X
VIÊM PHẾ CẦU (SYNFLORIX) X X X X X X
THỦY ĐẬU (VARICELLA, VARIVAX) X X X X X X
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG (CEVARIX, GARDASIL) X X X X X X

Cập nhật thuốc tiêm chủng: 14/10/2019
 
CÁC LOẠI VACCIN HIỆN CÒN CÁC LOẠI VACCIN ĐÃ HẾT
Tiêu chảy (Rotarix, Rotateq) Viêm gan A+ B
Sởi 9 -12 tháng Vaxigrip (Cúm lớn + Cúm nhỏ)
3/1 (sởi, quai bị, rubella) Viêm gan A (Avaxim)
Viêm não mô cầu A+C (Meningo AC) Cúm >36 tháng
Thủy đậu  
Viêm não Nhật Bản  
Lao <12 tháng  
Phế cầu trẻ em  
Pentaxim (5/1)  
Viêm màng não mủ do HIB  
Tetraxim (4/1)  
Hexaxim (6/1)  
Viêm não mô cầu B+C  
Viêm gan B người lớn (EUVAX)  
Viêm gan B trẻ em (ENGERIX)  
Huyết thanh viêm gan B trẻ em  
Ung thư cổ tử cung (Gardasil)