DỊCH VỤ CUNG CẤP PHÒNG TIÊM NGỪA

Chủng ngừa theo chương trình tiêm chủng mở rộng và chủng ngừa dịch vụ: - Chương trình tiêm chủng mở rộng: Sáng thứ 4 đến thứ 6 - Lịch chủng ngừa dịch vụ: Sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 - Lịch tiêm ngừa thai phụ: Sáng thứ 2 đến sáng thứ 5

  1. Chủng ngừa theo Chương trình tiêm chủng mở rộng và chủng ngừa dịch vụ
  2. Tiêm phòng cho bà bầu trước và trong khi mang thai
  3. Cung cấp 10 loại vaccin cần thiết cho người lớn
  4. Tiêm chủng cho trẻ em

các bài viết khác