Ngày 27-29/6/2019 Tập huấn "Soi Cổ Tử Cung Cơ Bản và Áp Lạnh CTC""