Thai chậm tăng trưởng trong tử cung

Thai gọi là chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) khi cân nặng thai dưới bách phân vị (BPV) thứ 10 theo tuổi thai trên siêu âm (ACOG).\


THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG TRONG TỬ CUNG

Bệnh viện Từ Dũ)
(Nguồn: Phác đồ điều trị sản phụ khoa năm 2015-
 I. ĐỊNH NGHĨA
Thai gọi là chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) khi cân nặng thai dưới bách phân vị (BPV) thứ 10 theo tuổi thai trên siêu âm (ACOG).
 1. NGUYÊN NHÂN
 • Do mẹ :
 • Bệnh lý nội khoa (bệnh lý thận, tim mạch, nội tiết, huyết học,…)
 • Hội chứng kháng phospholipid.
 • Hút thuốc lá, nghiện rượu, thiếu dinh dưỡng,…
 • Do phần phụ của thai: Bệnh lý bánh nhau, dây rốn.
 • Do thai: Đa thai, nhiễm trùng bào thai, các rối loạn di truyền,..
Tuy nhiên, nguyên nhân IUGR đôi khi khó xác định và có thể do một hay nhiều nguyên nhân.
 1. CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI
 1.  Xác định tuổi thai chính xác: kinh cuôi và/hoặc siêu âm 3 tháng đầu.
 2. Tiêu chuẩn chẩn đoán IUGR: chu vi vong bụng (AC) và/hoặc ước lượng cân nặng thai < bách phân vi thứ 10 theo tuổi thai.
Nếu đủ tiêu chuẩn chẩn đoán theo siêu âm, thai phụ sẽ được thao dõi chu vi vòng bụng và trọng lượng thai bằng biểu đồ Hardlok.
 1.  Siêu âm Doppler:
 • Đánh giá chức năng bánh nhau: Doppler động mạch rốn và động mạch tử cung.
 • Đánh giá tình trạng sức khỏe thai: Doppler động mạch não giữa và ống tĩnh mạch
Phân loại IUGR theo ACOG 2014:
 • Độ 0: cân nặng và/hoặc AC
 • Độ I: cân nặng và/hoặc AC
 • Độ II: cân nặng và/hoặc AC
 • Độ III: cân nặng và/hoặc AC
Phân loại IUGR theo tuổi thai tại thời điểm chẩn đoán:
 • Rất sớm:  tuổi thai ≤ 29 tuần.
 • Sớm:        29 tuần < tuổi thai ≤ 34 tuần.
 • Muộn:       tuổi thai > 34 tuần.
 1. XỬ TRÍ
 1.  Mục tiêu: chấm dứt thai kỳ đúng thời điểm.
 2. Thời điểm chấm dứt: khi nguy cơ thai chết  trong tử cung lớn hơn nguy cơ chết sau sinh.
 3. Nguyên tắc xử trí: tùy thuộc vào tuổi thai ở thời điểm chuẩn đoán và mức độ chậm tăng trưởng.
 • Thai ≤ 29 tuần: tham vấn tiền sản, tùy từng trường hợp xử trí/
 • Thai 29 đến ≤ 34 tuần:
 •  Độ 0: không xử trí gi, siêu âm Doppler mỗi 2 tuần.
 •  Độ I:
+  Điều trị ngoại trú: Corticosteroids hỗ trợ phổi*, siêu âm Doppler + N_ST 2 lần/tuần: nếu N_ST có đáp ứng + AFI > 5 chấm dứt thai kỳ ở tuổi thai 37 tuần.
+ Điều trị nội trú nếu kèm theo tiền sản giật.
 •  Độ II: điều trị nội trú
+ Corticosteroids hỗ trợ phổi*
+ N_ST 2 lần/ngày + siêu âm Doppler 1 lần/ ngày.
+ Nếu N_ST có đáp ứng và siêu âm không có gì thay đổi: theo dõi thai đến 34 tuần.
+ Nếu N_ST không đáp ứng: chỉ định mổ lấy thai.
 •  Độ III:
+ Xử trí giống độ II
+ Chấm dứt thai kỳ lúc 32 tuần.
 • Thai >34 tuần:
+ Corticosteroids hỗ trợ phổi: được chỉ định trong những trường hợp mổ lấy thai chủ động.
+ Xử trí như tuổi thai 29 – 34 tuần.

 
 

 
 

các bài viết khác