Ngày 18-20/7, Đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thức về SLTS,SLSS các bệnh lý di truyền và dị tật bẩm sinh