Ngày 24, 27-28/5/2019 "Cập nhật kiến thức về đái tháo đường - Tư vấn thực hành dinh dưỡng trong đái tháo đường thai kỳ - Cách sử dụng Insulin trong bệnh lý đái tháo đường thai kỳ". Kg: Bv Đa khoa Tỉnh, TTYT, PYT huyện thị, TP, Bv Đa khoa Cao su Dầu Tiếng,