Ngày 26-28/9/2019, Tập huấn "Hồi sức cấp cứu nhi khoa và ổn định sau hồi sức"