Ngày 25/10/2018, Hội thảo chuyên đề "Bệnh lý tuến giáp thai kỳ - Dự phòng ung thư cổ tử cung"