24-26/7/2018. Tập huấn tầm soát ung thư cổ tử cung