Ngày 16-18/04/2019. TẬP HUẤN NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ THUỐC CẤY TRÁNH THAI