Đột quỵ do tăng huyết áp

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cũng như gánh nặng bệnh tật và y tế ở nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt nam. Tăng huyết áp chưa được phát hiện hoặc kiểm soát tốt là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này.


Bs Trương Ngọc Tiến,  sưu tầm[1]
TT Chăm sóc SKSS Bình Dương
 
Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cũng như gánh nặng bệnh tật và y tế nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt nam. Tăng huyết áp chưa được phát hiện hoặc kiểm soát tốt là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này.
Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng khả năng kiểm soát huyết áp ở các bệnh nhân tăng huyết áp ở Việt Nam vẫn có nhiều hạn chế. Đến gần 40% bệnh nhân bị tăng huyết áp không được phát hiện và có khoảng 30% bệnh nhân tăng huyết áp được điều  trị là có khả năng đạt được huyết áp mục tiêu.
Vì vây, để phòng ngừa và giảm thiểu gánh nặng đột quỵ, kiểm soát tốt huyết áp là yếu tố then chốt. Lưu ý rằng mỗi bệnh nhân là một cá thể riêng biệt với cơ chế bệnh sinh và đặc điểm bệnh lý khác nhau, nên việc điều trị cần được cá thể hóa theo từng người bệnh.
Không phải mọi thuốc kiểm soát huyết áp đều có hiệu quả như nhau trong việc bảo vệ tim mạch. Trong đó, nhóm chẹn beta[2] không những không cho thấy lợi ích bảo vệ tim mạch so với giả dược mà còn làm tăng nguy cơ đột tử, đặc biệt là trên bệnh nhân cao tuổi.
Bên cạnh việc đưa huyết áp trung bình về mục tiêu, biến thiên huyết áp cũng là một vấn đề rất cần được quan tâm để tối đa hóa lợi ích bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân.
Trong các thuốc kiểm soát huyết áp hiện nay, chẹn kênh canxi, đặc biệt là Amlodipine, đã có nhiều bằng chứng cho thấy trong việc bảo vệ tim mạch, đặc biệt là làm gỉam nguy cơ đột quỵ. Điều này được lý giải một phần là nhờ Amlodipine có tác dụng kéo dài, nên sẽ giúp bệnh nhân ổn định được huyết áp 24 giờ, giảm được biến thiên huyết áp trong ngày cũng như giữa các lần khám. Trên các cơ sở đó, Amlodipine đang và vẫn sẽ là hòn đá tảng trong các chiến lược kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân./.
 
 
 

[2] Các ví dụ về thuốc chẹn beta bao gồm: Acebutolol (Sectral); Atenolol (Tenormin); Betaxolol (Kerlone); Bisoprolol (Zebeta, Ziac); Carteolol hydrochloride (Cartrol); Carvedilol (Coreg); Metoprolol tartrate (Lopressor); Metoprolol succinate (Toprol-XL); Nadolol (Corgard); Nebivolol (Bystolic); Penbutolol sunfat (Levatol); Pindolol (Visken); Propranolol (Inderal LA, InnoPran XL); Solotol hydrochloride (Betapace); Timolol maleat (Blocadren).

các bài viết khác