Kích thích buồng trứng trong IUI

ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG - Bệnh nhân có chỉ định IUI. - Bệnh nhân hoàn thành thăm dò bilan hiếm muộn

KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG IUI
 
  1. ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG
  • Bệnh nhân có chỉ định IUI.
  • Bệnh nhân hoàn thành thăm dò bilan hiếm muộn
              + Có ít nhất  01 ống dẫn trứng thông trên phim HSG hoặc sau mổ nội soi
              + Định lượng nội tiết cơ bản nằm trong giới hạn bình thường
              + Chưa phát hiện bất thường trong lòng tử cung và 2 buồng trứng
              + Tinh trùng có thể thực hiện được IUI
  • Nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hợp pháp
 
  1. THEO DÕI NANG NOÃN VỚI CLOMIPHENE CITRATE
  • Siêu âm đánh giá nang noãn vào khoảng N10 vòng kinh.
         + Nếu xuất hiện nang trội (đk > 12mm): tiếp tục theo dõi đến khi nang trưởng thành
         + Nếu không xuất hiện nang trội: Siêu âm lại vào ngày N13-N14 vòng kinh.
         + Không đáp ứng nếu không có nang trội vào ngày 16-17 vòng kinh.
         + Xuất hiện nang > 25mm vào N10 vòng kinh: quan hệ tự nhiên: tiên lượng nang trống à Theo dõi diễn biến nang trong chu kỳ tiếp theo
  • Đỉnh LH xuất hiện sau 5-12 ngày sau viên CC cuối cùng
         + Không chủ động trưởng thành nang noãn: Quan hệ cách ngày trong 1 tuần sau viên CC cuối cùng
         + Chủ động trưởng thanh nang noãn khi có nang trội có đk 18-20 mm: bằng cách HCG 5000 IU (Pregnyl). HCG không được khuyến cáo sử dụng cho những trường hợp có xuất hiện đỉnh LH nội sinh.
 

các bài viết khác