SA DÂY RỐN

Sa dây rốn trong bọc ối: Khám âm đạo thấy dây rốn nằm ở bên hoặc ở dưới ngôi thai nhưng vẫn còn tong bọc ối. Nếu ối đã vỡ thì khám dây rốn sa trong âm đạo, có khi ra ngoài âm hộ. Hay gặp trong ngôi bất thường.

SA DÂY RỐN

(Nguồn: Phác đố điều trị sản phụ khoa 2015
Bệnh viện Từ Dũ)
 1. CHẨN ĐOÁN
Sa dây rốn trong bọc ối: Khám âm đạo thấy dây rốn nằm ở bên hoặc ở dưới ngôi thai nhưng vẫn còn tong bọc ối.
 • Nếu ối đã vỡ thì khám dây rốn sa trong âm đạo, có khi ra ngoài âm hộ.
 • Hay gặp trong ngôi bất thường.
 1. XỬ TRÍ CHUNG
Sa dây rốn trong bọc ối
 • Không cho sản phụ rặn.
 • Đặt sản phụ nằm tư thế mông cao ngay sau khi phát hiện và chuyển đến phòng mổ.
 • Phẩu thuật lấy thai cấp cứu.
 • Nếu thai chết, có đủ điều kiện: lấy thai đường dưới.
Sa dây rốn khi đã vỡ ối
 • Xác định xem dây rốn cò đập không, nghe tim thai bằng Doppler.
 • Nếu thai còn sống:
 • Cho sản phụ nằm tư thể đầu thấp và đánh giá tiến triển của cuộc chuyển dạ và tình trạng thai nhi.
 • Nếu đủ điều kiện sinh nhanh: cho sinh.
 • Phẩu thuật lấy thai ngay nếu không có đủ điều kiện sinh đường dưới.
 • Đưa tay vào âm đạo đẩy ngôi thai lên cao, giảm chèn ép vào dây.
 • Tư vấn cho gia đình sản phụ về diễn biến xấu có thể xảy ra đối với thai.
 • Nếu dây rốn sa ngoài âm hộ, bọc dây rốn nhẹ nhàng bằng khăn ẩm, ấm.
 • Nếu thai đã chết, không còn tính cấp cứu: thao dõi sanh đường âm đạo nếu không có các nguyên nhân sinh khó khác. 

các bài viết khác