V/v tạm hoãn các lớp tập huấn

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh thông báo tạm hoãn các lớp tập huấn trong tháng 5/2021, tại Trung tâm CSSKSS. Thời gian tổ chức các lớp tập huấn Trung tâm sẽ thông báo lại sau khi nhận được chỉ đạo của cơ quan chức năng. Mong quý đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị thông cảm. Trân trọng.

các bài viết khác