Thông báo mời thầu

V/v mời chào giá hóa chất xét nghiệm định tuoe HPV bằng hệ thống Real-time PCR từ động Cobas 4800 hoặc tương đương

Download tài liệu: Click vào đây Thông báo số 197/TB-TTCSSKSS

các bài viết khác