THÔNG BÁO BÁO GIÁ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN

Trung tâm SKSS Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở lựa chọn tổ chức nhà thầu.

Download tài liệu: Click vào đây Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2024. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty

các bài viết khác