KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2024

Theo kế hoạch 14/KH-SKSS ngày 09/1/2024. Kế hoạch chỉ đạo tuyến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2024

Download tài liệu: Click vào đây .

các bài viết khác