Chuong trình tập huấn Tháng 4 & 5/2023

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương xin thông báo về việc thực hiện tập huấn: Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Chăm sóc trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo, Phá thai an toàn

Download tài liệu: Click vào đây Công văn 139/SKSS ngày 10/4/2023

các bài viết khác