Về việc Đã Có Globulin miễn dịch kháng Viêm gan B: ImmunoHBs

Trung tâm Chăm sóc SKSS xin thông báo đến các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập:

THÔNG BÁO
(Về việc Đã Có Globulin miễn dịch kháng
Viêm gan B: ImmunoHBs)
  • Trung tâm Chăm sóc SKSS xin thông báo đến các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập: Hiện tại ngày 11/4/2019 Trung tâm đã có Globulin miễn dịch kháng Viêm gan B: ImmunoHBs.
  • SĐT Phòng trực 0274 3848 952
  • Trân trọng./.

các bài viết khác