V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 như sau:

-  Thời gian nghỉ: Chủ Nhật 02/09/2018
-  Thứ Hai 03/09/2018 làm việc lại bình thường
Trong thời gian nghỉ Trung tâm vẫn trực cấp cứu đỡ sanh 24/24. Số điện thoại phòng trực: 0274 384 8952
Trân trọng.

các bài viết khác