THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

TT Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Tết Dương lịch như sau:

  • Thời gain nghỉ: 1 ngày, Thứ ba 01/01/2019
  • Thứ Hai 31/12/2018 và Thứ Tư 02/01/2018 làm việc bình thường
Trong thời gian nghỉ Tế, Trung tâm vẫn trực cấp cứu, đỡ sanh 24/24. Số điện thoại phòng trực: 0274 3848 952
Trân trọng./.

các bài viết khác