Thông báo hết thuốc Globulin miễn dịch kháng Viêm gan B: ImmunoHBs, Hepabig

 Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo đến các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo đến các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập:
  • Hiện tại, ngày 03/12/2019, Trung tâm hết Globulin miễn dịch kháng Viêm gan B: ImmunoHBs, Hepabig. 
  • Khi nào ImmunoHBs, Hepabig có trở lại Trung tâm sẽ thông báo sau (SĐT Phòng trực 0274.3848.952).
Trân trọng./.

các bài viết khác