Thay đổi thời gian tổ chức các lớp tập huấn tháng 05/2018

Công văn số 160/SKSS thay đổi công văn số 140/SKSS ngày 11/4/2018

Tháng 05/2018 Trung tâm chỉ mở 2 lớp (bãi bỏ lớp an toàn tiêm chủng).
Lớp 1: 11, 12, 14/5/2018, Cập nhật "Đái tháo đường thai kỳ: Chẩn đoán - Theo dõi - Hướng dẫn dinh dưỡng và điều trị" năm 2018. TS Bs Lâm Văn Hoàng_Trưởng khoa nội tiết Bv Chợ Rẫy
Lớp 2: 19, 21, 22/5/2018. Siêu âm trong bệnh lý phụ khoa và bệnh lý tuyến vu". Bs Nguyễn Quang Trọng_BV Việt Pháp

Địa điểm: TT CSSKSS

các bài viết khác