Tập huấn online

13.30 ngày 09/03/2018, tập huấn online chủ đề "Băng huyết sau sanh muộn\" tại hội trường lầu 4, 213 Yersin, p.Phú Cường, TP TDM. Giảng viên Nguyễn Bá Mỹ Nhi, PGĐ BV Từ Dũ.

13.30 ngày 09/03/2018, tập huấn online chủ đề "Băng huyết sau sanh muộn" tại hội trường lầu 4, 213 Yersin, p.Phú Cường, TP TDM. Giảng viên Nguyễn Bá Mỹ Nhi, PGĐ BV Từ Dũ.

các bài viết khác