Tập huấn online ngày 13.07.2016 chủ đề "Massage cho trẻ sơ sinh"

Giảng viên: BS. Trương Hồ Ngọc Quyên, Bv Từ Dũ Địa điểm: 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một

Thời gian: 13.30 ngày 13.07.2017

các bài viết khác