Tập huấn nuôi con bằng sữa mẹ

Thời gian: ngày 12-14/09/2018 Giảng viên: Bs CKI Võ Nguyễn Diễm Thy

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT CSSKSS Bình Dương, 213 Yersin, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một

các bài viết khác