Tập huấn các lớp siêu âm trong tháng 03/2019

Giảng viên: 1. Bs Nguyễn Quang Trọng, BV Pháp Việt 2. Bs Nguyễn Thị Thanh Tú, TT Chăm sóc SKSS Bình Dương

Thời gian:
-  Lớp 1: Lúc 7h30, ngày 16 - 19/03/2019 
-  Lớp 2: Lúc 7h30, ngày 30/3 - 02/04/2019
Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS
Nội dung:
-  Siêu âm đo độ mờ da gáy và hình thái học tầm soát dị tật thai nhi quý I, II và III
-  Các bệnh lý tuyến vú thường gặp. 
-  Nhũ ảnh cập nhật từ lý thuyết đến thực hành
-  FNAC trong bệnh lý tuyến vú


 

các bài viết khác