RỬA TAY - ĐO THÂN NHIỆT - KHAI BÁO Y TẾ

Rửa tay - Đo thân nhiee65t - Khái báo y tế trước khi vào Trung tâm

TT Chăm sóc SKSS Bình Dương
21 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một

các bài viết khác