RỬA TAY - ĐO THÂN NHIỆT - KHAI BÁO Y TẾ

Rửa tay - Đo thân nhiệt - Khái báo y tế trước khi vào Trung tâm

TT Chăm sóc SKSS Bình Dương
213 đường Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

các bài viết khác