Nghỉ Tết Nguyên Đán 2019

Thông báo về việc Nghỉ Tết Nguyên Đán

  • Trung tâm Chăm sóc SKSS xin thông báo đến quý vị khách hàng về việc Nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:
- Thời gian nghỉ: 8,5 ngày, chiếu thứ bày 02/02/2019 (Chiều 28 Tết Âm lịch) đến hết ngày 10/02/2019 (Mùng 6 Tết Âm lịch).
- Thứ Hai 11/02/2019 (Mùng 7 Tết Âm lịch) làm việc lại bình thường.
  • Trong thời gian nghỉ Tết Trung tâm vẫn trực cấp cứu, đỡ sanh 24/24 giờ, SĐT Phòng trực 0274 3848 952
Trân trọng.

các bài viết khác