NGHỈ LỄ

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

Thời gian nghỉ: 01 ngày 02/4/2020 (Thứ 5) nhằm ngày 10/3 Âm lịch.
Ngày 03/4/2020 (Thứ 6) làm việc lại bình thường
Trong thời gian nghỉ, Trung tâm vẫn trực cấp cứu, đỡ sanh 24/24 giờ.
SĐT phòng trực: 0274 3848 952
Trân trọng./.

các bài viết khác