NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2020

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2020

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2020 như sau:
-  Thời gian nghỉ:  01 ngày Thứ tư 02/9/2020 
-   
Ngày 03/05/2020 (Thứ 5) làm việc lại bình thường


Trong thời gian nghỉ Lễ, TT vẫn trực cấp cứu, đỡ sanh  24/24. SĐT liên hệ: 0274 384 8952
Trân trọng./.

các bài viết khác