NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 như sau:
-  Thời gian nghỉ: Thứ Hai 02/9/2019
-  Thứ Ba 03/9/2019 làm việc lại bình thường.
Trong thời gian nghỉ Lễ, Trung tâm vẫn trực cấp cứu, đỡ sinh 24/24 giờ. SĐT phòng trực: 0274 3848 952
Trân trọng./.

các bài viết khác